Truyền Hình

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao.

Chi tiết

176.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 32 %

190 kênh truyền hình, với 55 kênh HD đặc sắc

Chi tiết

160.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 25 %

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

Chi tiết

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %

150 kênh Truyền hình được chọn lọc

Chi tiết

Eco

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

Chi tiết

FUN

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %

Hơn 158 kênh với 25 kênh HD

Chi tiết

/* */